HABERLER

Kimse Geride Kalmasın!

Türkiye 22-27 Mayıs Arasında 24 katılımcı ile gerçekleşmiştir. Herkes için Girişimcilik projesi, engelli gençlerin girişimcilik yoluyla ekonomik hayata katılımını teşvik etmek ve güçlendirmek için tasarlanmıştır ve engelli gençler arasında girişimciliği teşvik etmek için zorlukları, engelleri ve olası iyileştirme alanlarını belirlemeyi amaçlamıştır. Engelli gençleri bu sürece doğrudan dahil etmek için girişimcilik konusundaki ihtiyaçları ve temel kavramları daha iyi belirlemek ve engelli gençler için girişimciliği teşvik eden araçlar, metodolojiler ve temel unsurlara dikkat çekmek için iki eğitim ve öğrenim etkinliği planlanmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de gerçekleştirilmiş olan ilk uluslararası etkinlik temel olarak temel kavramlara, ihtiyaçlara ve bu alandaki zorlukların ve engellerin üstesinden gelmenin olası yollarına dayanılmıştır.

Hedefler:

– Engelli gençlerin ekonomik katılımı için girişimciliğin rolünü yansıtmak

– Engelli gençlerin girişimciliğinin önündeki gerçek ihtiyaçları, zorlukları ve engelleri belirlemek.

– Engelliler için girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik olası önlem, araç ve metodolojileri yansıtmak,

– ‘Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Şartı’nda belirtilen RMSOS modeli temelinde girişimcilik ile ilgili temel hususları belirlemek

Metodoloji

Proje, gençlik programı projesinin bir parçası olduğundan, çekirdek metodoloji yaygın eğitime dayalı olurken beş metodolojik ilkesine odaklanılmıştır – aktif katılım, özel alan, kültürlerarası öğrenme, bütünsel yaklaşım (konu – bireysel – tutum ve değerler temelinde grup), gergin bölgede öğrenme.

Bu nedenle etkinlik çoğunlukla küçük grup çalışmaları, alıştırmalar, simülasyonlar vb. ile desteklenen katılımcıların aktif katılımına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgaristan 16-21 Ekim tarihleri arasında 15 Katılımcı ile gerçekleşmiştir.

Hedefler

  • Girişimcilik konusunda engelli dostu kaynakları benimsemek ve geliştirmek,
  • Girişimciliğe ilişkin tüm gençlere daha erişilebilir kapsayıcı eğitim yöntemleri geliştirmek,
  • Avrupa’daki engellilerin girişimciliği için engelli dostu araç ve politikaları teşvik etmek,
  • Engelli girişimciler için bir ağ oluşturmak konularında daha çok uygulamalı olarak başarıyla tamamlanmıştır.

25-28 Kasım 2022 – Belçika – Freedom Drive

ENIL Avrupa çapında faaliyet gösteren ve engelli bireylerin bağımsız bir yaşam sürmelerini destekleyen çalışmalar yürüten uluslararası bir kuruluştur. Merkezi Brüksel’de olan ENIL tarafından her yıl organize edilen Freedom Drive programında projenin çoğaltıcı etkinlik çalıştayı kapsamında proje tanıtımı yapılmıştır.

26 Eylül 2022 – Freedom Drive’ ın ilk gününde altı adet çalıştay düzenlenmiştir. Gençlik ve İstihdam Konulu Çalıştay’da Herkes İçin Girişimcilik projesinin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

27 Eylül 2022 – Özgürlük Yürüyüşü ve Avrupa Parlamentosuna Ziyaret

Ziyaret ile, siyasi temsilcilere engellilerin yaşamları ve toplum içinde bağımsız yaşamak için karşılaşmaya devam ettikleri engeller hakkında doğrudan bilgi aktarma fırsatı sağlanmıştır.

09-11 Aralık 2022 – MUN – Model United Nations

Öğrencilerin dünyaya karşı bakış açılarını geliştirmek ve uygulama yaparak demokrasi ilkesini pekiştirme amacıyla gerçekleşen Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferanslarında dünya gündeminde bulunan global sorunlara çözüm aranmaktadır. MUN; Birleşmiş Milletlerin öğrenciler seviyesindeki simülasyonudur. Okullardan öğrenci delegeler seçilir ve bu öğrenciler belli ülkeleri ve BM kurumlarını temsil ederler. Öğrenciler belirlenen konularda temsil ettikleri ülkelerin politikaları doğrultusunda çözüm bulmaya çalışırlar. Elde edilen çıktılar raporlanarak Birleşmiş Milletler’e sunulur.

Marmara Teknokent- Gebze Teknik Üniversitesi iş birliği ile 09-11 Aralık 2022 tarihlerinde Darıca’ da Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansı gerçekleştirilmiştir. Hem kadın girişimcilerin hem de engelli girişimcilerin sosyal ve çalışma alanında yaşadıkları problemlerin ele alındığı iki ayrı komitede farklı ülkelerin temsil edilmesiyle çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Elde edilen fikri çıktılar hem BM’ ye sunulmuş hem de ‘Herkes için Girişimcilik’ projesi kapsamında değerlendirilmiştir.